Trwa ładowanie...
datnvzo
espi

LEASING-EXPERTS - Złożenie wniosku o wpis zastawu - zabezpieczenie obligacji serii C i D / An app ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Złożenie wniosku o wpis zastawu - zabezpieczenie obligacji serii C i D / An application for the registration of pledge - security bonds series C and D (148/2014)
Share
datnvzo
NEW CONNECT
Raport EBI nr 148 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o wpis zastawu - zabezpieczenie obligacji serii C i D / An application for the registration of pledge - security bonds series C and D
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuję, iż w dniu 18.11.2014 złożył wniosek o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów w celu ustanowienia zastawu na zbiorze wierzytelności leasingowych w celu zabezpieczenia obligacji serii "C" i "D" Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The Management Board Leasing SA-Experts of Wrocław ("the Company") announce that on 18.11.2014 has submitted an application for entry in the Register of pledge Pledge to pledge on a set of lease receivables to secure the bonds of "C" and "D" Legal basis: § 3. 1 of Appendix 3 to the Alternative Trading System "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect market."
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

datnvzo

Podziel się opinią

Share
datnvzo
datnvzo