Trwa ładowanie...
d16r5f6
d16r5f6
espi

LEGG MASON TFI SA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...

LEGG MASON TFI SA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (24/2010)
Share
d16r5f6
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2010-12-29 2010-11-24
Wartość aktywów netto 68 449 767,67 63 995 143,51
Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny 1 318,95 1 233,12

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2010
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącegopaństwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2010-12-30
LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa funduszu)
LEGG MASON TFI SA LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-073 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Piłsudskiego 2
(ulica) ( numer)
(0-22) 337 66 00 (0-22) 337 66 99
(telefon) (fax) (e-mail)
527-21-58-048 013097699 www.leggmason.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d16r5f6

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2010-12-30 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu
2010-12-30 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d16r5f6

Podziel się opinią

Share
d16r5f6
d16r5f6