Trwa ładowanie...
djywbx1
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Lekkie umocnienie złotego, rozbieżność prognoz dot. styczniowej inflacji

Czwartkowy, poranny handel na złotym przynosi stabilizacje notowań złotego po wczorajszym ok 3-groszowym umocnieniu. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1513 PLN za euro, 3,0906 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,3662 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu kontynuują trend wzrostowy - aktualnie wynosząc 4,107% w przypadku obligacji 10-letnich.
Share
djywbx1

Wczorajszej umocnienie złotego odczytywać należy jedynie jako ruch korekcyjny wewnątrz zakresu 4,15-4,21 EUR/PLN, który utrzymuje się na rynku przed piątkowymi danymi dot. inflacji CPI w Polsce. Aktywność rynku pozostaje ograniczona, ponieważ większość rynku odczytywać będzie piątkową publikację jako silny sygnał co do możliwej marcowej decyzji w zakresie stóp procentowych. Dodatkowo rynek bazowy nie generuje silniejszych impulsów mogących zmienić nastawienie do bardziej ryzykownych aktywów. Wczorajszej umocnienie powiązać należy jednak częściowo z poprawną nastrojów na koszyku walut CEE po tym jak Węgrom udało się uplasować pierwszą od paru lat emisję długu denominowanego w dolarach.

Pośród wydarzeń rynkowych warto zwrócić uwagę na dwie informacje. Pierwszą z nich była publikacja prognozy MG w zakresie piątkowej inflacji CPI (2,0%). Szeroki konsensus rynkowy zakłada wskazanie na poziomie 1,9%, a ewentualny słabszy spadek inflacji mógłby być odebrany jako pretekst do lekkiego umocnienia złotego. Przede wszystkim jakiekolwiek wskazanie różne od szacunków najprawdopodobniej wykorzystane zostanie przez uczestników rynku do próby realizacji zakładanego scenariusza. Część rynku zakłada spadek do 1,8%, stąd rozbieżność w prognozach najprawdopodobniej będzie powodem podwyższonej zmienności i wygenerowania impulsu na złotym, który utrzyma się, aż do końca tygodnia.

Drugim z istotnych wydarzeń była wczorajsza publikacja wywiadu z prezesem NBP, Markiem Belka, przez OF. Prezes NBP zasugerował, iż marzec może być dobrym momentem na zdefiniowanie kolejnego etapu polityki monetarnej na najbliższe miesiące. Decydent ponownie skierował uwagę na marcową publikację projekcji makroekonomicznej NBP, a odnosząc się do koniunktury stwierdził, iż po pierwszym kwartale zacznie ona odbijać. W dużej mierze stanowisko Marka Belki pokrywa się z tym zaprezentowanym po lutowej decyzji odnośnie obniżki stóp. Zasygnalizowanie konieczności zdefiniowania dalszej polityki monetarnej sugeruje, iż w przypadku podjęcia decyzji o obniżce stóp w marcu możemy spodziewać się przerwy w luzowaniu. Należy jednak pamiętać, iż kluczowe w tym zakresie będą wskazania projekcji makroekonomicznej NBP.

djywbx1

W trakcie dzisiejszej sesji walutowej brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski, stąd uwaga inwestorów skierowana będzie na impulsy płynące z szerokiego rynku. Wydarzeniem sesji będą publikacje dynamiki PKB w Strefie Euro. Najważniejsze tradycyjnie będą wstępne dane z Niemiec (godz. 8:00) oraz odczyt zbiorczy dla Strefy Euro (godz. 11:00).

Z rynkowego punktu widzenia, pomimo wczorajszego lekkiego umocnienia, w dalszym ciągu zakładam, iż polska waluta pozostanie w zakresie 4,15-4,21 EUR/PLN do czasu jutrzejszej publikacji inflacji. Dopiero ten odczyt, w przypadku rozbieżności z szacunkami, wygeneruje mocniejszy impuls mogący wyrwać złotego z ostatniej konsolidacji.

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

djywbx1

Podziel się opinią

Share
djywbx1
djywbx1