Trwa ładowanie...
d1t4057

LENTEX - Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze przystąpienia do realizacji w Spółce inwestycji ...

LENTEX - Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze przystąpienia do realizacji w Spółce inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin (38/2015)

Share
d1t4057

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze przystąpienia do realizacji w Spółce inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej ?Spółka?) informuje, że podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze przystąpienia do realizacji w Spółce inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace (dalej ?Inwestycja?). Szacowany łączny koszt inwestycji to 50.300 tys. zł netto. Inwestycja obejmuje: 1. zakup linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace wraz z urządzeniami przynależnymi; 2. przygotowanie infrastruktury technicznej koniecznej do uruchomienia i funkcjonowania maszyny, obejmującej w szczególności przebudowę istniejącego budynku magazynowego na budynek produkcyjno-magazynowy wraz z niezbędnymi instalacjami. Z uwagi na szacowaną wartość Inwestycji, która przewyższa 5% wartości aktywów netto Spółki, zgodnie z art. 22 ust. 22.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zarząd musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na realizację Inwestycji. W związku z powyższym wniosek w tym zakresie zostanie niezwłocznie skierowany do Rady Nadzorczej
celem podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej decyzji, którą Zarząd następnie poda do publicznej wiadomości. Głównym celem planowanej Inwestycji jest dalszy rozwój Spółki poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych. Uzasadnieniem potrzeby realizacji Inwestycji są rosnące potrzeby zakupowe obecnych odbiorców, jak również wysokie tempo wzrostu rynku technicznego i higienicznego. Przy obecnym pełnym obłożeniu posiadanych ciągów do produkcji włóknin typu spunlace prace badawczo-rozwojowe nad nowymi projektami, jak również dywersyfikacja odbiorców, są mocno ograniczone. Realizacja Inwestycji pozwoli na: - zwiększenie wolumenu sprzedaży dla obecnych klientów, - zabezpieczenie ciągłości dostaw, - zniwelowanie ryzyka związanego z utratą klientów, - podniesienie stopnia dywersyfikacji branżowej, - wprowadzenie na rynek wyrobów o nowych parametrach lub składach surowcowych, - rozpoczęcie realizacji projektów do tej pory odrzucanych ze względu na brak możliwości produkcyjnych, - intensyfikacja działań w zakresie badań
i rozwoju nowych produktów, - zwiększenie stopnia elastyczności przedsiębiorstwa poprzez lepszą alokację zleceń produkcyjnych, - obniżenie kosztu wytworzenia produktów poprzez wdrożenie wydajniejszej technologii, - zapewnienie niezbędnego czasu do właściwego serwisowania posiadanych obecnie przez Spółkę linii produkcyjnych do produkcji włókniny typu spunlace. Instalacja nowej linii technologicznej pozwoli Spółce ponad dwukrotnie zwiększyć obecny potencjał produkcyjny segmentu włóknin typu spunlace. Technologia spunlace to metoda produkcji, która jest wykorzystywana w Spółce od 16 lat. Spółka posiada w tym zakresie niezbędne know-how oraz zaplecze kadrowe. Nowa linia technologiczna zostanie zainstalowana w Lublińcu, tj. miejscu siedziby Spółki, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii produkcyjnych. Przedsięwzięcie wymagać będzie przebudowy powierzchni produkcyjno-magazynowych, co dodatkowo pozwoli na optymalizację organizacji logistyki surowców i wyrobów gotowych w skali całego przedsiębiorstwa. Zarząd
planuje wykorzystać na sfinansowanie Inwestycji zarówno środki własne (ok. 20%), jak i finansowanie zewnętrzne (ok. 80%). Zarząd planuje zakończyć realizację Inwestycji i tym samym rozpocząć produkcję na nowej linii technologicznej w pierwszym kwartale 2017 roku. Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podejmie działania służące realizacji Inwestycji, informując o kolejnych etapach związanych z jego realizacją w oddzielnych raportach bieżących, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t4057

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Radosław Muzioł Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t4057

Podziel się opinią

Share
d1t4057
d1t4057