Trwa ładowanie...
d41bfdf

LENTEX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ? informacja od spółki zależnej (20/2012)

LENTEX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ? informacja od spółki zależnej (20/2012)

Share
d41bfdf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ? informacja od spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. informuje, że w dniu 23.01.2012 r. otrzymał od spółki zależnej ZTS Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle zawiadomienie, zgodnie z którym Gamrat S.A. poinformowała w imieniu stron porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A, że w wyniku zakupu przez Gamrat S.A. w dniu 23.01.2012 roku 5 334 zdematerializowanych akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. ("Spółka") i uprawniających do wykonywania 5 334 głosów, tj. uprawniających do 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia ("Zmiana Stanu Posiadania"). Przed Zmianą Stanu Posiadania, Gamrat S.A. posiadała 1 450 666 akcji Spółki, stanowiących 16,46% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 16,46%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1 450 666 głosów z akcji Spółki, natomiast Pan Krzysztof Moska posiadał 935 000 akcji Spółki, stanowiących 10,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 935 000 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A. posiadają łącznie 2 391 000 akcji Spółki, stanowiących 27,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 2 391 000 głosów z akcji Spółki, z czego: Pan Krzysztof Moska posiada 935 000 akcji Spółki, stanowiących 10,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 935 000 głosów z akcji Spółki, natomiast Gamrat S.A. posiada 1 456 000 akcji Spółki, stanowiących 16,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 16,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, tj. do wykonywania 1 456 000 głosów z akcji Spółki. Jednocześnie Gamrat S.A. poinformowała, iż Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Ponadto Gamrat S.A. poinformowała, iż Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A. nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf