Trwa ładowanie...
d3eg1my

LENTEX - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat (9/2015)

LENTEX - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat (9/2015)

Share
d3eg1my

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Lentex? Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej ?Spółka?) zawiadamia, że otrzymał od spółki zależnej ?Gamrat? S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej ?Gamrat?) informację o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Gamrat decyzji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gamrat, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 roku w siedzibie Gamrat (dalej ?ZWZ?). Porządek obrad ZWZ będzie obejmował w szczególności podjęcie uchwał zastrzeżonych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia (podział zysku netto Gamrat za rok obrotowy 2014, zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Gamrat, udzielenie absolutorium członkom organów Gamrat), a także podjęcie uchwał w następujących sprawach, umożliwiających realizację zawartego przez Lentex z Gamrat Porozumienia z dnia 04 września 2014 roku (raport bieżący nr 69/2014 z dnia 04 września 2014 roku): 1. zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Gamrat" S.A. z dnia 13 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
nabycia akcji własnych Gamrat celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat; 2. rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Gamrat utworzonego na mocy Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Gamrat" S.A. z dnia 13 października 2014 roku; 3. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Gamrat celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat; 4. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Gamrat celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Barbara Trenda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my