Lewiatan: Konstytucja Biznesu może odblokować relacje przedsiębiorca - urzędnik

09.03.2017 13:10

Konstytucja Biznesu może pomóc w odblokowaniu potencjału przedsiębiorczości i gospodarki, w szczególności w aspekcie wzajemnych relacji przedsiębiorców i organów władzy publicznej - napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku, oceniającym pakiet ustaw Konstytucji Biznesu.

Lewiatan pozytywnie ocenia zmiany, mające na celu usprawnienie przepływu informacji o przedsiębiorcach pomiędzy organami administracji publicznej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz usprawnienia przepływu informacji pomiędzy organami a samymi przedsiębiorcami (umożliwienie komunikacji telefonicznej za pomocą wiadomości sms).

"Projektowane rozwiązania należy traktować jako szansę odejścia od gospodarczo i społecznie szkodliwego stereotypu, stawiającego przedsiębiorców w opozycji do organów i instytucji państwa. Kluczowe będzie jednak stosowanie w praktyce nowych regulacji, bowiem dopiero wtedy możliwa będzie rzetelna ocena czy szansę tę wykorzystaliśmy" - powiedział cytowany w czwartkowym komunikacie przesłany PAP dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan Krzysztof Kajda.

W swoim stanowisku Lewiatan wskazuje m.in. na potrzebę stworzenia mechanizmu, dzięki któremu obywatele oraz przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku wielokrotnego przekazywania różnym organom władzy publicznej tych samych danych i informacji. Ma to umożliwić wprowadzenie zasady, że organy publiczne powinny udostępniać sobie nawzajem informacje wcześniej przekazane przez obywatela albo przedsiębiorcę. Kolejną kwestią jest rozszerzenie kręgu podmiotów upoważnionych do złożenia wniosku do organu administracji rządowej o wydanie objaśnień prawnych o reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

"Na aprobatę zasługuje również rezygnacja z maksymalnego limitu czasowego dla zawieszenia działalności gospodarczej. Aktualny termin maksymalnie 24 miesięcy wprowadza niepotrzebne ograniczenia swobody działalności gospodarczej"- napisano w komunikacie.

Ponadto, pracodawcy pozytywnie oceniają wszelkie inicjatywy zmierzające do utworzenia nowych lub wzmocnienia istniejących kanałów współpracy pomiędzy administracją rządową a środowiskiem przedsiębiorców. Ich zdaniem, doświadczenia współpracy z Ministerstwem Rozwoju (wcześniej Ministerstwem Gospodarki) w ramach prac zespołu ds. deregulacji pokazują, że przy dobrej woli wszystkich stron można przygotować propozycje legislacyjne wspierane przez środowiska biznesu.

Konfederacja Lewiatan do 6 marca miała przesłać opinię w ramach konsultacji oceniających pakiet ustaw, składających się na Konstytucję Biznesu. W swoim stanowisku Lewiatan wskazał, że "kompleksowe uregulowanie praw przedsiębiorców może mieć istotny wpływ na wykładnię i praktyczne stosowanie przepisów prawa odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej"

Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw deregulacyjnych, zmieniających zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepisy podatkowe dla firm. Najważniejszy jej element stanowi Prawo przedsiębiorców, którego projekt właśnie trafił do uzgodnień i konsultacji społecznych. Oprócz Prawa przedsiębiorców, do uzgodnień i konsultacji skierowano jeszcze m.in. ustawę o Rzeczniku Przedsiębiorców, Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Źródło artykułu:PAP
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także