Trwa ładowanie...
d37lu7u

LIBET S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2012. (1/2012)

LIBET S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2012. (1/2012)

Share
d37lu7u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2012. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §103 ust.1 w związku z §103 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") Zarząd LIBET S.A. niniejszym informuje, iż raporty okresowe LIBET S.A., o których mowa w Rozporządzeniu, za rok 2012 będą publikowane w następujących terminach: (1) raport za pierwszy kwartał (2012 r.) ? 15 maja 2012 roku; (2) raport półroczny (2012 r.) ? 31 sierpnia 2012 roku; (3) raport za trzeci kwartał (2012 r.) ? 14 listopada 2012 roku; (4) raport roczny (2012 r.) ? 21 marca 2013 roku (przy czym LIBET S.A., w zgodzie z 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie odrębnie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku). Niezależnie od powyższego LIBET S.A. wskazuje, iż raport okresowy (roczny) za rok 2011
zostanie ? zgodnie z raportem bieżącym numer 8/2011 z dnia 11 maja 2011 roku ? opublikowany dnia 20 marca 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2012-01-31 ROBERT NAPIERAŁA CZŁONEK ZARZĄDU ROBERT NAPIERAŁA
2012-01-31 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37lu7u

Podziel się opinią

Share
d37lu7u
d37lu7u