Trwa ładowanie...
d3cnc3k
espi
29-12-2011 14:57

LIBET S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.). (26/2011)

LIBET S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.). (26/2011)

Share
d3cnc3k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 28 grudnia 2011 roku Zarządy LIBET S.A (pożyczkodawca) i LIBET 2000 sp. z o.o. (pożyczkobiorca ? spółka zależna w 100% od LIBET S.A.) zawarły aneks do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2009 roku (zmienionej uprzednio aneksem z dnia 28 grudnia 2010 roku) szczegółowo opisanej w punkcie 22 prospektu emisyjnego. Mocą zawartego aneksu postanowiono przesunąć termin zwrotu pożyczki o jeden rok tj. zwrot pożyczki nastąpi do dnia 29 grudnia 2012 roku. Niezależnie od powyższego LIBET S.A. wskazuje, iż pożyczka będąca przedmiotem w/w umowy jest spłacana przez LIBET 2000 sp. z o.o.
stosowanie do posiadanych przez dłużnika środków finansowych. W latach 2010 i 2011 sumarycznie (niezależnie od zapłaconych odsetek) LIBET 2000 sp. z o.o. spłaciła 6.000.000 PLN kwoty zobowiązania głównego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cnc3k

| | | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBET S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-332 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 51 101 | | (71) 33 51 100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@libet.pl | | www.libet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-242-24-24 | | 141349437 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-29 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2011-12-29 ROBERT NAPIERAŁA CZŁONEK ZARZĄDU ROBERT NAPIERAŁA
2011-12-29 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cnc3k
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3cnc3k