Trwa ładowanie...
d3eg1my

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu (13/2015)

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu (13/2015)

Share
d3eg1my

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o przekroczeniu przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Fundusz), progu 10% głosów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie złożono w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. A) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa). Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poinformowało, że do przekroczenia progu doszło w związku z transakcją nabycia przez fundusz Fulcrum FIZ 1.906.405 akcji Spółki w dniu 20 marca. W jej wyniku fundusz Fulcrum FIZ nabył 1.906.405 akcji spółki stanowiących 7,40% kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Transakcję przeprowadzono poza rynkiem regulowanym. Przed transakcją
fundusze zarządzane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadały łącznie 2.497.720 akcji Emitenta, reprezentujących 9,70% kapitału spółki i dających prawo do 2.497.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W tym: - fundusz Fulcrum FIZ posiadał bezpośrednio 1.030.000 akcji Emitenta reprezentujących 4,00% kapitału zakładowego i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. - fundusz Falcon FIZ posiadał 515.755 akcji Spółki reprezentujących 2% kapitału zakładowego i dających prawo do 515.755 głosów na Walnym Zgromadzeniu. - fundusz Napoleon FIZ posiadał 951.965 akcji Spółki reprezentujących 3,70% kapitału zakładowego i dających prawo do 951.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po jej przeprowadzeniu Fulcrum FIZ posiada bezpośrednio 2.936.405 akcji reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stany posiadania funduszy Napoleon FIZ oraz Falcon FIZ nie uległy zmianie. Łącznie fundusze zarządzane
przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadają, w wyniku transakcji, 4.404.125 akcji Spółki, reprezentujących 17,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 17,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Fundusz nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzenie Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, celem umocnienia jego pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją inne, poza wymienionymi, fundusze inwestycyjne zarzadzanie przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które posiadałyby akcje Spółki | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-021 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojciecha Korfantego | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 345 40 57 | | +48 71 723 44 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-24-47-196 | | 932803200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Urszula Jarzębowska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my