Trwa ładowanie...
dysxlpg

LOGZACT - Raport Roczny Logzact S.A. za 2014 rok (4/2015) - EBI

LOGZACT - Raport Roczny Logzact S.A. za 2014 rok (4/2015)

Share
dysxlpg
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport Roczny Logzact S.A. za 2014 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki za rok 2014 wraz z załącznikami: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Finansowe Logzact S.A. za 2014 rok. Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
LGZOpiniabieglegorewidentairaportzbadaniaSFzarok_2014-3.pdf
LGZRaportroczny_2014-0.pdf
LGZSprawozdaniefinansowezarok_2014-1.pdf
LGZSprawozdanieZarzaduzdzialalnosciSpolkizarok2014-2.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Grabiak Prezes Zarządu
Przemysław Biłozor Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg