Trwa ładowanie...
dr6e1fg
dr6e1fg
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Lokalny Program Rewitalizacji w Rudzie Śląskiej

Lokalny Program Rewitalizacji opracowany przez władze Rudy Śląskiej został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - podał we wtorek rudzki samorząd. Dzięki temu miasto ma szansę na unijne środki na projekty służące rozwojowi i poprawie jakości życia.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dr6e1fg

Pozyskane środki mają być przeznaczone na wzrost dostępności terenów zielonych, uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych, rozwój dziedzictwa kulturowego, realizację projektów społecznych czy modernizację starej zabudowy mieszkaniowej. W pierwszej kolejności Ruda Śląska będzie starać się o pieniądze na renowację zaniedbanych miejskich podwórek.

"Lokalny Program Rewitalizacji do roku 2030 to dokument oparty na współpracy wielu rudzkich instytucji - kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla naszego miasta w ujęciu kilkunastu lat rozwoju. Pozytywna opinia urzędu marszałkowskiego daje nam zielone światło do sięgania po środki zewnętrzne przy realizacji projektów. Z oferowanej puli będziemy się starali pozyskać na rewitalizację jak najwięcej" - zapowiedział we wtorek wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Przyjęty w ubiegłym roku przez radę miasta program obejmuje 18,5 proc. powierzchni Rudy Śląskiej; na tym terenie mieszka ok. 60 tys. osób. W dokumencie wyszczególniono cztery obszary strategiczne oraz miejsca o dużym potencjale kulturowym, jak tereny szybu górniczego Mikołaj, gródek w dzielnicy Kochłowice, sieć bunkrów, kolonię robotniczą przy ul. Raciborskiej oraz rudzkie Muzeum PRL-u.

dr6e1fg

Rewitalizacji wspomnianych miejsc ma służyć 60 projektów zawartych w LPR. Wybrano je na podstawie analiz społecznych, ankiet wśród mieszkańców, spotkań, warsztatów, wizyt studialnych oraz konsultacji społecznych. Wśród licznych zadań jest m.in. rewitalizacja górniczych szybów: Andrzej, Franciszek i Mikołaj, rewitalizacja Placu Niepodległości, Parku Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutniczego, a także utworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki oraz budowa centrum przesiadkowego w dzielnicy Chebzie.

Z końcem lutego miasto złożyło też wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tzw. Traktu Rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo-pieszo-rolkarskiej łączącej istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią pomiędzy Wirkiem a Nowym Bytomiem, na obszarze ok. 40 hektarów. "Pozytywna ocena LPR-u w przypadku tego zadania nie była wymagana, ale dzięki niej możemy liczyć na dodatkowe punkty podczas oceny projektu" - wyjaśnił wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

W LPR obok projektów infrastrukturalnych ważne są też działania społeczne, nastawione na integrację wspólnot sąsiedzkich, wzrost zatrudnienia oraz rozwój mikro i małych firm. Istotnym przedsięwzięciem jest program renowacji podwórek do roku 2030, w ramach którego mają być kompleksowo zrewitalizowane zaniedbane przestrzenie między budynkami w mieście. Samorząd będzie wnioskować o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych w wysokości ok. 2,1 mln zł.

W październiku ubiegłego roku w życie weszła nowa Ustawa o rewitalizacji, zakładająca m.in. możliwość tworzenia Specjalnych Stref Rewitalizacji, na obszarze których w razie sprzedaży nieruchomości gminie przysługuje prawo pierwokupu. Samorząd chce teraz uaktualnić LPR, aby skorzystać z możliwości, jakie daje ustawa.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 powstał w ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013; w przedsięwzięciu uczestniczyły też samorządy Chorzowa i Świętochłowic.

dr6e1fg

Podziel się opinią

Share
dr6e1fg
dr6e1fg