Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

LS TECH-HOMES - Rozwiązanie umowy dystrybucji i współpracy. (11/2015) - EBI

LS TECH-HOMES - Rozwiązanie umowy dystrybucji i współpracy. (11/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rozwiązanie umowy dystrybucji i współpracy.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 04 maja 2015 r. złożył pisemne oświadczenie o rozwiązaniu zawartej z Home-for-you SA z siedzibą w Warszawie umowy dystrybucji i współpracy produktowej (dalej ?Umowa?). O zawarciu Umowy Spółka powiadamiała w raporcie bieżącym nr 1/2015. Rozwiązanie następuje z powołaniem się na zapisany w Umowie warunek rozwiązujący bez konieczności jej wypowiadania wobec niewykonania przez Home-for-you SA ciążącego na partnerze obowiązków dotyczących zakupów dokonywanych w Spółce. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Surowiec Prezes Zarządu
Leszek Biernacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y