Trwa ładowanie...
d3gm32x
espi

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą (17/2012)

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą (17/2012)
Share
d3gm32x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
LST CAPITAL S.A.
Temat
Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 roku otrzymał informację przekazaną w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Pana Dariusza Janusa, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu o transakcjach zakupu 41 760 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,56 zł za akcję, to jest: - w dniu 12 czerwca 2012 roku: 5 000 akcji po średniej cenie 0,56 zł za akcję; - w dniu 13 czerwca 2012 roku: 36 760 akcji po średniej cenie 0,56 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. W wyniku powyższych transakcji Pan Dariusz Janus wraz z małżonką posiadają 7 594 131 akcji Emitenta, co stanowi 17,14% w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A. finanse - inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.com www.lstcapital.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2012-06-13 Piotr Woźniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm32x

Podziel się opinią

Share
d3gm32x
d3gm32x