Trwa ładowanie...
d1w1hbj
espi

LST CAPITAL S.A. - Przekazanie odsetek od Obligacji serii A LST CAPITAL S.A. (43/2012)

LST CAPITAL S.A. - Przekazanie odsetek od Obligacji serii A LST CAPITAL S.A. (43/2012)
Share
d1w1hbj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-11
Skrócona nazwa emitenta
LST CAPITAL S.A.
Temat
Przekazanie odsetek od Obligacji serii A LST CAPITAL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 07 grudnia 2012 roku przekazał na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. środki w wysokości 39 785,40 zł na poczet raty odsetkowej Obligacji serii A Spółki za pierwszy okres odsetkowy. Zgodnie z Warunkami Emisji dzień płatności odsetek przypada na dzień 12 grudnia 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2012-12-11 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj