Trwa ładowanie...
d2wcgpf
espi

LST CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A. (20/2011)

LST CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A. (20/2011)
Share
d2wcgpf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza TOTMES S.A. wraz z podmiotem zależnym TOTMES FUND S.A zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy, iż w wyniku transakcji przeniesienia własności akcji Emitenta, na podstawie umów oraz transakcji giełdowych dokonanych w dniach od 03 czerwca do 09 czerwca 2011 r. zmniejszeniu uległ udział TOTMES S.A. wraz z podmiotem zależnym TOTMES FUND S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed zmianą TOTMES S.A. wraz z podmiotem zależnym TOTMES FUND S.A. posiadał 8 882 656 akcji Emitenta, które stanowiły 20,17% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku dokonanych transakcji TOTMES S.A. wraz z podmiotem
zależnym TOTMES FUND S.A. posiadają łącznie 2 162 090 akcji Emitenta, które stanowią 4,91% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym TOTMES S.A. posiada bezpośrednio 292 259 akcji Emitenta (0,66%) oraz TOTMES FUND S.A. posiada bezpośrednio 1 869 831 akcji Emitenta (4,25%). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU
2011-06-15 PIOTR WOŹNIAK WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf