Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al

Lubelskie/ Metropolia Lublin obszarem strategicznej interwencji

Stworzenie sprawnego układu komunikacyjnego łączącego Lublin i okoliczne gminy jest jednym z celów inwestycji zaplanowanych do 2020 r. przy wsparciu funduszy unijnych. Lubelski Obszar Metropolitalny to w regionie pierwszoplanowy obszar strategicznej interwencji, na którego rozwój przeznaczono 105 mln euro z RPO.
Share
d27t0al

W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 określono siedem obszarów strategicznej interwencji. Na pierwszym miejscu wymieniono Lubelski Obszar Metropolitalny obejmujący Lublin i okoliczne gminy. W dokumencie wskazano też m.in. na miasta subregionalne, tereny przygraniczne oraz obszary o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i miejsca możliwej eksploatacji złóż kopalin.

"Metropolia lubelska ma być główną lokomotywą rozwoju regionu, ale nie jedyną. Nie chcemy dopuścić do zbyt dużych dysproporcji" - powiedział PAP marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

"Lublin, wraz z otaczającymi miasto gminami, to największe skupisko ludności, tu są najwyższe wskaźniki wzrostu, największy potencjał innowacyjny. Samorządowcy z tego obszaru będą mieli dużą samodzielność w określaniu kierunków rozwoju i kierowaniu strumieni pieniędzy. Osobną pulę środków przeznaczymy na wspieranie pozostałych miast prezydenckich regionu, to też są bieguny wzrostu" - dodał Sosnowski.

d27t0al

Na projekty w obszarze lubelskim - tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostało przeznaczonych około 105 mln euro. Z tego na inwestycje ma być wydanych ponad 93 mln euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast na projekty tzw. miękkie, czyli edukacyjne, szkoleniowe, kulturalne - 12 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostałe miasta prezydenckie regionu, Biała Podlaska, Chełm, Zamość i Puławy i otaczające je gminy otrzymają 63 mln euro na Strategiczne Inwestycje Terytorialne, w tym ponad 56 mln euro na projekty inwestycyjne, zaś blisko 7 mln euro - na projekty "miękkie".

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że stolica województwa wraz z otaczającym go obszarem funkcjonalnym skupia około jednej czwartej wszystkich mieszkańców regionu.

"Lublin jako największe miasto we wschodniej Polsce, o znaczeniu metropolii, pełni strategiczną funkcję jako ośrodek świadczący usługi najwyższego rzędu, w tym wyspecjalizowane usługi medyczne, w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki, kultury. Jest łącznikiem między regionem a gospodarką globalną" - powiedział PAP Żuk.

d27t0al

"Od ponad roku wspólnie z burmistrzami i wójtami okolicznych miast i gmin przygotowywana była Strategia Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej określająca główne kierunki wsparcia funkcjonalności Lublina, jako stolicy województwa oraz obszaru funkcjonalnego. Strategia przewiduje do zrealizowania 19 zintegrowanych projektów. Rezerwowo przewidziano realizację kolejnych 11. W chwili obecnej czekamy na zatwierdzenie Strategii przez Instytucję Zarządzającą RPO" - dodał Żuk.

Zdaniem dr. Jerzego Michałowskiego z Katedry Polityki Gospodarczej KUL, Lubelski Obszar Metropolitalny powinien być wizytówką regionu i słusznie stawiany jest na pierwszym miejscu wsparcia. "Mamy duże szanse na sukces programu wzmocnienia infrastruktury komunikacyjnej tego obszaru" - powiedział Michałowski.

"Łatwość dojazdu do Lublina i sąsiednich gmin będzie dodatkowym atutem dla potencjalnych inwestorów. Należy przywołać przykład Śląska, który z katastrofy wynikającej z monokultury górnictwa wyszedł w zasadzie obroną ręką właśnie dlatego, że jest obszarem metropolitalnym o niezwykle wysokim stopniu integracji komunikacyjnej" - dodał ekspert.

Program inwestycji w obszarze metropolitalnym powstał we współpracy władz Lublina z samorządami otaczających go 4 miast: Świdnik, Lubartów, Nałęczów, Piaski i 11 gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.

d27t0al

Najwięcej pieniędzy, około 160 mln zł, ma być przeznaczone na budowę nowego centrum komunikacyjnego w Lublinie, w pobliżu głównego dworca kolejowego. Nowe centrum ma służyć wszystkim przewoźnikom, zapewniać podróżnym dostęp do różnych środków komunikacji, wygodne połączenia na obszarze aglomeracji oraz regionu, możliwość wyjazdu do innych części kraju i za granicę.

50 mln zł planuje się przeznaczyć na uporządkowanie i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż śródmieścia Lublina w rejonie Placu Litewskiego. Ma on stać się wizytówką aglomeracji, miejscem spotkań służącym jej wszystkim mieszkańcom.

Blisko 60 mln zł mają kosztować podmiejskie węzły przesiadkowe i parkingi typu park and ride, a 20 mln zł pochłonie budowa stacji do ładowania autobusów elektrycznych oraz modernizacja przystanków, wiat i pętli komunikacyjnych w Lublinie. W podlubelskich miastach i gminach mają powstać nowe drogi i ulice oraz parki i tereny rekreacyjne.

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al