Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

LW BOGDANKA S.A. - Informacja o wniesieniu przez byłego członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego ...

LW BOGDANKA S.A. - Informacja o wniesieniu przez byłego członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego przez pracowników, apelacji od wyroku oddalającego jego powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2013)
Share
d40alhh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-10
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Informacja o wniesieniu przez byłego członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego przez pracowników, apelacji od wyroku oddalającego jego powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 stycznia 2013 roku powziął informację o wniesieniu do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, I Wydział Cywilny, apelacji przez byłego członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. wybranego przez pracowników, od wyroku oddalającego jego powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2011 r. dotyczącej zmian w Statucie. Informację o wyroku Spółka podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym 54/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. korygowanym w dniu 10 stycznia 2013 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 RMF GPW

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(81) 462 56 00 (81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Lech Tor Członek Zarządu
2013-01-10 Grzegorz Gawroński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh