Trwa ładowanie...
d4lvaey

LW BOGDANKA S.A. - Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji (1/2012)

LW BOGDANKA S.A. - Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji (1/2012)

Share
d4lvaey
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") informuje, że w dniu 03.01.2012 roku powziął wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 03.01.2012 roku, w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW Nr 1174/11 z dnia 29.12.2011 r., w dniu 04.01.2012 roku w KDPW nastąpi rejestracja 3.208.111 akcji Spółki, które oznaczono kodem PLLWBGD00016. Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd KDPW w/w uchwały w raporcie bieżącym nr 35/2011 z dnia 30.12.2011 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim §34 ust.1 pkt 1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

| | | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LW BOGDANKA S.A. | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-013 | | Puchaczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-81) 462 56 00 | | (0-81) 462 56 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bogdanka@lw.com.pl | | www.lw.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 713-000-57-84 | | 430309210 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Mirosław Taras Prezes Zarządu
2012-01-03 Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

Podziel się opinią

Share
d4lvaey
d4lvaey