Trwa ładowanie...
d3qnoj7

LW BOGDANKA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 wraz z oświadczen...

LW BOGDANKA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych (1/2013)

Share
d3qnoj7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 i składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259 (Rozporządzenie). 1.Raporty okresowe za 2012 rok: Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 21 marca 2013 roku Zgodnie z § 102 ust.1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. 2.Raporty okresowe za 2013 rok: a)Skonsolidowane raporty kwartalne: ? za I kwartał 2013 roku - 9 maja 2013 roku ? za III kwartał 2013 roku - 7 listopada 2013 roku Spółka informuje,
że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. b)Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 29 sierpnia 2013 roku - prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lw.com.pl) w serwisie Relacje Inwestorskie. Podstawa prawna przekazania raportu: § 83 ust. 1 RMF GPW §103 ust. 1 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

| | | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LW BOGDANKA S.A. | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-013 | | Puchaczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bogdanka | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-81) 462 56 00 | | (0-81) 462 56 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bogdanka@lw.com.pl | | www.bogdanka.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 713-000-57-84 | | 430309210 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-01-08 Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

Podziel się opinią

Share
d3qnoj7
d3qnoj7