Trwa ładowanie...
d1yvyjo

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUE...

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA (27/2011)

Share
d1yvyjo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LW "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") informuje, iż w dniu 19.12.2011 roku podpisał Aneks nr 8 ("Aneks") do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2007, zawartej w dniu 30 października 2007 roku pomiędzy Spółką a Elektrownią Połaniec Spółką Akcyjną - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA (Elektrownia "Połaniec") z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec i opisanej w Prospekcie Emisyjnym z dnia 14 maja 2009 r. w pkt 8.6.3.2 ("Umowa"), zmienionej Aneksem nr 5 (opisanym w raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia 15.01.2010 r.) i Aneksem nr 6 (opisanym w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 20.09.2010 r.). Zawarty Aneks umożliwia realizację części dostaw określonych na rok 2011 opisanych w aneksie nr 6 o wartości około 40,8 mln zł, w roku 2012. Aneks przedłuża również obowiązywanie Umowy do dnia 31.01.2013 roku. Ponadto określa wolumen dostaw węgla energetycznego, cenę oraz harmonogram kwartalnych dostaw w roku 2012 i w styczniu roku 2013. Według zawartych w Aneksie warunków handlowych
przychód Spółki z tytułu dostaw węgla do Elektrowni "Połaniec" w 2012 roku i w styczniu 2013 r., które będą realizowane po zakończeniu dostaw dla roku 2011, wyniesie 328,8 mln zł netto. Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia do 31.01.2013 r. W Umowie przewidziano następujące kary umowne: Za niedostarczenie lub nieodebranie ilości węgla wskazanej w Umowie obowiązują kary umowne w wysokości 10% wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla. Każdej ze stron przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania zawartego aneksu za znaczący jest fakt, iż jego wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3 RMF GPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yvyjo

| | | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LW BOGDANKA S.A. | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-013 | | Puchaczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-81) 462 56 00 | | (0-81) 462 56 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bogdanka@lw.com.pl | | www.bogdanka.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 713-000-57-84 | | 430309210 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych, Główny Księgowy
2011-12-19 Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yvyjo

Podziel się opinią

Share
d1yvyjo
d1yvyjo