Trwa ładowanie...
d2b52as
espi

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką ENEA Wytwarzanie S.A. (3/2013)

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką ENEA Wytwarzanie S.A. (3/2013)

Share
d2b52as

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej ze spółką ENEA Wytwarzanie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LW "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice 1, Umowę roczną na dostawę węgla energetycznego w roku 2013 (dalej Umowa Roczna) będącą Załącznikiem nr 4 do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2010, której dotyczył raport bieżący nr 5/2010 z dnia 5.03.2010r., nr 44/2010 z dnia 20.12.2010 oraz nr 31/2011 z dnia 27.12.2011r. (dalej Umowa Wieloletnia). Umowa Roczna obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku i dotyczy dostaw węgla dla bloków Enea Wytwarzanie S.A. w Kozienicach, zgodnych z Umową Wieloletnią nr UW/LW/01/2010. Wartość umowy rocznej dotyczącej dostaw w roku 2013 wg cen bieżących wynosi 755 mln zł netto. W wyniku zawarcia niniejszej umowy wartość całej Umowy Wieloletniej wynosi obecnie 11 494 mln zł netto, tj. o 0,26 % mniej w stosunku do wartości przedstawionej w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 27.12.2011 r. W zawartej Umowie Rocznej
będącej Załącznikiem nr 4 do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2010 przewidziano następujące kary umowne: Strona Umowy Rocznej, która nie odbierze lub nie dostarczy zakontraktowanej ilości węgla w okresach kwartalnych płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20 % wartości niedostarczonego/nieodebranego węgla. Pozostałe warunki Umowy Rocznej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest fakt, iż przekracza ona 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b52as

| | | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LW BOGDANKA S.A. | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-013 | | Puchaczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bogdanka | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-81) 462 56 00 | | (0-81) 462 56 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bogdanka@lw.com.pl | | www.bogdanka.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 713-000-57-84 | | 430309210 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-01-15 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b52as

Podziel się opinią

Share
d2b52as
d2b52as