Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

LZMO S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LZMO S.A. (7/2013)

LZMO S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LZMO S.A. (7/2013)
Share
d32fk1w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LZMO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LZMO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 września 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Dariusza Janusa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonanych przez osobę blisko z nim związaną, spółkę LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie transakcjach na akcjach Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. Transakcje zostały zawarte w następujących terminach: - w dniu 12 kwietnia 2013 roku kupno 1 163 akcji po średniej cenie 2,19 zł za akcję, - w dniu 15 kwietnia 2013
roku kupno 100 akcji po średniej cenie 2,35 zł za akcję, - w dniu 10 maja 2013 roku kupno1 870 akcji po cenie 2,08 zł za akcję, - w dniu 20 maja 2013 roku kupno 580 akcji po średniej cenie 1,98 zł za akcję, - w dniu 23 maja 2013 roku kupno 10 akcji po cenie 2,49 zł za akcję, - w dniu 19 czerwca 2013 roku 1 010 akcji po średniej cenie 2,42 zł za akcję, - w dniu 09 sierpnia 2013 roku kupno 1 200 akcji po średniej cenie 1,86 zł za akcję, - w dniu 13 sierpnia 2013 roku kupno 2 700 akcji po średniej cenie 1,95 zł za akcję, - w dniu 14 sierpnia 2013 roku kupno1 650 akcji po średniej cenie 1,93 zł za akcję, - w dniu 19 sierpnia 2013 roku kupno 100 akcji po cenie 1,95 zł za akcję, - w dniu 20 sierpnia 2013 roku kupno 100 akcji po cenie 1,93 zł za akcję, - w dniu 27 sierpnia 2013 roku kupno 330 akcji po średniej cenie 2,28 zł za akcję, - w dniu 28 sierpnia 2013 roku kupno 200 akcji po cenie 2,53 zł za akcję, - w dniu 29 sierpnia 2013 roku sprzedaż 50 akcji po cenie 2,44 zł za akcję, - w dniu 30 sierpnia 2013 roku
kupno 200 akcji po cenie 2,93 zł za akcję. Pan Dariusz Janus pełni funkcję Prezesa Zarządu LST CAPITAL S.A. Transakcje zostały dokonane w trybie zwykłym sesyjnym na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LZMO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LZMO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
68-300 Lubsko
(kod pocztowy) (miejscowość)
Reymonta 7
(ulica) (numer)
(68) 374 35 35 (68) 374 37 97
(telefon) (fax)
lzmo@lzmo.p www.lzmo.pl
(e-mail) (www)
928-194-98-57 080033678
(NIP) (REGON)
d32fk1w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Maciej Marchwicki Prezes Zarządu
2013-09-13 Artur Sławiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w