Trwa ładowanie...
d1x9z0f

M DEVELOPMENT S.A. - Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osoby blisko ...

M DEVELOPMENT S.A. - Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osoby blisko związane z Prezesem Zarządu Spółki. (12/2011)

Share
d1x9z0f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osoby blisko związane z Prezesem Zarządu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osoby blisko związane, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Jerzym Gądkiem). Jerzy Gądek ? Prezes Zarządu Spółki poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną, tj. przez Taxus Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi, transakcji zbycia łącznie 22.000 akcji Spółki, która została dokonana przez tą osobę blisko związaną za pośrednictwem firmy inwestycyjnej DB Securities SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 13 grudnia 2011 roku. Zbycie 22.000 akcji Spółki zostało dokonane po jednolitej cenie wynoszącej 0,43 zł za jedną akcję. Ponadto, Jerzy Gądek ? Prezes Zarządu Spółki poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną, tj. przez DFP Doradztwo Finansowe
Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi, transakcji zbycia łącznie 7.806 akcji Spółki, które zostały dokonane przez tą osobę blisko związaną za pośrednictwem firmy inwestycyjnej DB Securities SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 15 grudnia 2011 roku (zbycie 4.147 akcji po cenie 0,39 zł za jedna akcję, zbycie 2.459 akcji po cenie 0,40 zł za jedną akcję oraz zbycie 1.200 akcji po cenie 0,41 zł za jedną akcję). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Jerzy Gądek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

Podziel się opinią

Share
d1x9z0f
d1x9z0f