Trwa ładowanie...
d2w7pis
d2w7pis
espi

M DEVELOPMENT S.A. - Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blis...

M DEVELOPMENT S.A. - Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki. (24/2013)
Share
d2w7pis
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
M DEVELOPMENT S.A.
Temat
Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Jerzym Gądkiem). Jerzy Gądek ? Prezes Zarządu Spółki poinformował o dokonaniu przez podmiot blisko związany, tj JGV Sp. z o.o. S.K.A., transakcji zbycia łącznie 2.700.000 szt zdematerializowanych akcji Spółki, które zostały dokonane przez ten podmiot blisko związany poza alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect, tj. na podstawie umów cywilnoprawnych zbycia akcji w dniu 14 marca 2013 roku po cenie 0,12 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M DEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ogrodowa 72/74
(ulica) (numer)
(42) 630 20 76 (42) 637 60 47
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jerzy Gądek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2w7pis

Podziel się opinią

Share
d2w7pis
d2w7pis