Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy genaralnej z Idea Bank S.A. (107/2011)

M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy genaralnej z Idea Bank S.A. (107/2011)
Share
d2kyksq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 107 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-01
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zawarcie aneksu do umowy genaralnej z Idea Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
M.W. Trade SA (Emitent) informuje, że w dniu 31.10.2011 roku wpłynął do Spółki podpisany dniu 24.10.2011 roku, pomiędzy Emitentem a Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), Aneks do Umowy Generalnej o wykup rat wierzytelności z dnia 27.01.2011 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011. Przedmiotowy aneks w istotny sposób zmienia okres obowiązywania Umowy na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897-16-95-167 933004286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-01 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2011-11-01 Urszula Głogowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq