Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

MABION S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie SpółkiRejestrac ...

MABION S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie SpółkiRejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki (39/2014)
Share
d27uut4

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECHO INVESTMENT SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECHO | | | WIG - Deweloperzy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport bieżący nr | 39 | | / | | 2014 | 25-323 | | | Kielce | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy) | | | | | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Al. Solidarności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | | 2014-11-03 | | | | (ulica) | | | | (numer) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | Skrócona nazwa emitenta | (0-41) 33 32 333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (telefon) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (fax) | | MABION S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | office@echo.com.pl | | | | | www.echo.com.pl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (e-mail) | | | | Temat | | (www) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 657-023-09-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290463755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie SpółkiRejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (NIP) | | | | Podstawa prawna | (REGON) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 listopada powziął informację, iż dnia 31 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.029.000 złotych do kwoty 1.080.000 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zostało zrealizowane poprzez emisję 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie §9a ust. 1 Statutu Spółki. Po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.080.000 zł i dzieli się na 10.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w tym: ? 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, ? 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, ? 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, ? 450.000
akcji zwykłych na okaziciela serii D, ? 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, ? 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, ? 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, ? 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H, ? 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I, ? 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J, - 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K - 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L. Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 12.370.000 głosów. Zmiana Statutu W związku z ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Sąd dokonał również rejestracji zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.029.000 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć
tysięcy złotych) i dzieli się na 10.290.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, g) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H i) 1.900.000 (słownie milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii, zwykłych serii I j)2.600.000
(słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J k) 790.000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K Obecne brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.080.000 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 10.800.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, g) 20.000
(słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H i) 1.900.000 (słownie milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii, zwykłych serii I j)2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J k) 790.000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K l) 510.000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L.? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A. Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefów 9
(ulica) (numer)
+48 (24) 3574220 +48 (24) 3551777
(telefon) (fax)
+48 42 290 82 10 www.mabion.eu
(e-mail) (www)
775 256 13 83 100343056
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Sławomir Jaros Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4