Trwa ładowanie...
d3in3wr

MAC: rząd przyjął rozporządzenie w sprawie Wałbrzycha (komunikat)

...

Share
d3in3wr

10.07. Warszawa - MAC informuje:

1 stycznia 2003 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. połączone została gmina Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim. Zmiana ta poprzedzona została debatą publiczną na temat zasadności takiego rozwiązania. Najczęściej przedstawianymi argumentami za połączeniem gminy i powiatu to: nieefektywny system zarządzania miastem (podział kompetencji pomiędzy gminę i powiat na terenie Wałbrzycha) oraz brak zrozumienia mieszkańców dla podziału kompetencji pomiędzy miasto, a powiat.

Wprowadzone rozwiązanie spowodowało zmianę bezprecedensowej sytuacji. Wałbrzych był największym miastem pozbawionym statusu miasta na prawach powiatu i jednocześnie jedyną ponad 100-tysięczną gminą, która tego statusu nie posiadała.

d3in3wr

11 października 2011 r., minister właściwy ds. administracji publicznej wszczął procedurę w sprawie zmiany statusu miasta Wałbrzych, która była możliwa na podstawie nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym z 2009 roku, która umożliwiła ww. zmianę. Przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego. Jest to powrót do zamierzonego w reformie ładu administracyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym prawa powiatu przysługują:

- miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców,

- miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu

d3in3wr

- oraz tym miastom, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających przejęcie wszystkich zobowiązań powiatu przez utworzone miasto na prawach powiatu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

d3in3wr

Podziel się opinią

Share
d3in3wr
d3in3wr