Trwa ładowanie...
d13ea0c

MAC w sprawie regulacji dot. internetu (komunikat)

...
Share
d13ea0c

07.11. Warszawa - MAC informuje:

ITR: wracamy do pierwotnego zapisu punktu 3, z naciskiem na obronę wolności Internetu.

"Polska nie zgadza się na przepisy rozszerzające mandat ITU o kwestie związane z zarządzaniem Internetem m.in.: zarządzanie systemem nazw domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, regulowaniem peeringu. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności"- tak będzie brzmiało stanowisko MAC w sprawie Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR), o których debatuje teraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU. Stanowisko to - projekt stanowiska rządu - jest wynikiem niedawnych warsztatów w MAC a także opinii wyrażonych w konsultacjach społecznych i głosów, jakie pojawiły się na ten temat w debacie publicznej.

d13ea0c

Polskie szerokie konsultacje społeczne zostały ogłoszone 2 sierpnia. Pod wpływem zgłoszonych argumentów przygotowaliśmy projekt stanowiska, które zakładało, że (stare stanowisko, które uległo zmianie) "Rząd RP jest otwarty na dyskusję na temat przepisów rozszerzających mandat ITU o kwestie związane z Internetem dotyczące zarządzania nazwami domen, przydzielaniem numerów i adresów IP. W szczególności rząd jest otwarty na dyskusje związane z zapewnieniem większej demokratyzacji i transparentności w tym zakresie, w tym ograniczeniem ryzyka wpływania na zarządzanie Internetem przez pojedyncze państwa. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności".

Jednak propozycja ta została odebrana jako zgoda MAC na zwiększanie uprawnień ITU w zarządzaniu internetem, dlatego doprecyzowujemy je tak, by nie budziło wątpliwości. Jeżeli chodzi o dyskusje związane z zapewnieniem większej demokratyzacji i transparentności w zarządzaniu internetem, są one istotne, jednakże nie odnoszą się specyficznie do ITRów, więc polskie stanowisko odnośnie ITRów nie jest odpowiednim miejscem, by podjąć ten wątek - w szczególności, iż nie chcemy by w tym kontekście rozmawiano o rozszerzaniu mandatu ITU.

Pod wpływem dyskusji na zorganizowanych przez MAC warsztatach 26 października oraz głosów w debacie społecznej zmieniamy zapis na pierwotny, jednakże z mocniejszym naciskiem na konieczność ochrony praw podstawowych i wolności.

Dziękujemy wszystkim partnerom za udział w konsultacjach i w dyskusji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ sewa/

d13ea0c

Podziel się opinią

Share
d13ea0c
d13ea0c