Trwa ładowanie...
d3jmiuv
espi

MACROLOGIC - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką B.U.H. MS-Soft Sp...

MACROLOGIC - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką B.U.H. MS-Soft Sp. z o.o. (21/2011)
Share
d3jmiuv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MACROLOGIC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką B.U.H. MS-Soft Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft Sp. z o.o. w Warszawie (art.504 §1 kodeksu spółek handlowych) Zarząd spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 45462, zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Macrologic S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 24, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 103149 (spółka przejmowana). Połączenie nastąpi zgodnie z planem połączenia z dnia 30 września 2011 r. ogłoszonym na wspólny wniosek obydwu łączących się spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 213 z dnia 3 listopada 2011 r. Uchwała połączeniowa, o której mowa w art. 506 §1 kodeksu spółek handlowych,
zostanie podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Macrologic S.A., które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul Kłopotowskiego 22. Od dnia 5 listopada 2011 r. akcjonariusze Macrologic S.A. mogą zapoznać się z następującymi dokumentami znajdującymi się w siedzibie spółki przy ul. Kłopotowskiego 22 w Warszawie: 1. Plan połączenia z dnia 30 września 2011 r. wraz z załącznikami; 2. Projekt uchwały o połączeniu; 3. Sprawozdania finansowe spółek łączących się za lata 2008-2010 wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; 4. Sprawozdania zarządów łączących się spółek za lata 2008-2010. Zarząd Macrologic S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
022 566 222 022 5118116
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
522-000-28-25 012205939
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Patrycja Ptaszek-Strączyńska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jmiuv

Podziel się opinią

Share
d3jmiuv
d3jmiuv