Trwa ładowanie...
d3ymo9j

MACROLOGIC - Temat: Zawarcie znaczącej umowy (umowa o dofinansowanie) (16/2012)

MACROLOGIC - Temat: Zawarcie znaczącej umowy (umowa o dofinansowanie) (16/2012)

Share
d3ymo9j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MACROLOGIC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat: Zawarcie znaczącej umowy (umowa o dofinansowanie) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Macrologic SA informuje o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w dniu 23 listopada 2012 umowy o udzielenie Emitentowi przez NCBiR dofinansowania na realizację projektu "Skuteczne zarządzanie firmą z innowacyjnym pakietem Xpertis". Umowa zawierana jest w ramach ? zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ? Programu Innowacyjna Gospodarka, priorytet "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie "Wsparcie projektów celowych". Emitent będzie zobowiązany do wdrożenia wyników prac rozwojowych. Projekt obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego prac rozwojowych w przedsiębiorstwie Emitenta objętych wnioskiem o dofinansowanie. Całkowity koszty kwalifikowalne, związane z realizacją projektu, wynoszą 8.246.900 zł, z czego dofinansowanie na prace rozwojowe stanowić będzie maksymalnie 2.061.725 zł. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość projektu, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012, a także na bliską tej
wartości kwotę maksymalnego dofinansowania. Podstawa prawna: §9. w zw. z §5.1.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ymo9j

| | | MACROLOGIC SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MACROLOGIC | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-717 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kłopotowskiego | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 566 222 | | 022 5118116 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@macrologic.pl | | www.macrologic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-28-25 | | 012205939 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Janusz Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Janusz Kurowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ymo9j

Podziel się opinią

Share
d3ymo9j
d3ymo9j