Trwa ładowanie...
d69ydvk
d69ydvk
espi

MACROLOGIC - Temat: Zawarcie znaczącej umowy (umowa o dofinansowanie) (16/2012)

MACROLOGIC - Temat: Zawarcie znaczącej umowy (umowa o dofinansowanie) (16/2012)
Share
d69ydvk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MACROLOGIC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat: Zawarcie znaczącej umowy (umowa o dofinansowanie) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Macrologic SA informuje o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w dniu 23 listopada 2012 umowy o udzielenie Emitentowi przez NCBiR dofinansowania na realizację projektu "Skuteczne zarządzanie firmą z innowacyjnym pakietem Xpertis". Umowa zawierana jest w ramach ? zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ? Programu Innowacyjna Gospodarka, priorytet "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie "Wsparcie projektów celowych". Emitent będzie zobowiązany do wdrożenia wyników prac rozwojowych. Projekt obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego prac rozwojowych w przedsiębiorstwie Emitenta objętych wnioskiem o dofinansowanie. Całkowity koszty kwalifikowalne, związane z realizacją projektu, wynoszą 8.246.900 zł, z czego dofinansowanie na prace rozwojowe stanowić będzie maksymalnie 2.061.725 zł. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość projektu, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012, a także na bliską tej
wartości kwotę maksymalnego dofinansowania. Podstawa prawna: §9. w zw. z §5.1.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
022 566 222 022 5118116
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
522-000-28-25 012205939
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Janusz Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Janusz Kurowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d69ydvk

Podziel się opinią

Share
d69ydvk
d69ydvk