Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

MACROLOGIC - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (8/2014)

MACROLOGIC - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (8/2014)
Share
d12n65w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2014 dla Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic SA. Oryginalny termin publikacji 29 lipca 2014 r. (por. Raport 19/2013) zmienia się na 25 lipca 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
222 566 222
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
5220002825 012205939
(NIP) (REGON)
d12n65w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Janusz Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Janusz Kurowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w