Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (208/2011)

MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (208/2011)

Share
dwylrz4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 208 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Emisja obligacji Magellan S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2011 roku, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 roku z BRE Bankiem S.A. wyemitowano obligacje o wartości 50 mln PLN. Przeprowadzona emisja dzieliła się na: - 250 obligacji kuponowych Magellan S.A. z dwuletnim terminem zapadalności o wartości nominalnej 25 mln PLN; - 250 obligacji kuponowych Magellan S.A z trzyletnim terminem zapadalności o wartości nominalnej 25 mln PLN. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia tj. na dzień 30.09.2011 roku wynosi 425 mln PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zofia.jaruga@magellan.pl | | www.magellan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947 18 00 271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2011-11-24 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4