Trwa ładowanie...
d1jdiax
d1jdiax
espi

MAGELLAN S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZA zwołane na dzień 24 czerw...

MAGELLAN S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZA zwołane na dzień 24 czerwca 2013 roku (66/2013)
Share
d1jdiax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZA zwołane na dzień 24 czerwca 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Magellan S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 roku otrzymał od Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny, w imieniu którego działa Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego samodzielnie 524.000 akcji Magellan S.A. stanowiące 8,04% kapitału zakładowego Magellan S.A. i uprawniające do wykonania 524.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 8,04% ogólnej liczby głosów, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 na godzinę 11.00 w Warszawie punktu porządku obrad: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej" wraz z odpowiednimi projektami uchwał. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (..), Magellan S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zgłoszone projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 24 czerwca 2013 roku w Warszawie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 066 Załącznik Uchwały WZA w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.pdf | Pr4ojekty uchwał ZWZA w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
magellan@magellan.pl www.magellan.pl
(e-mail) (www)
947-18-00-271 471987671
(NIP) (REGON)
d1jdiax

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2013-06-04 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jdiax

Podziel się opinią

Share
d1jdiax
d1jdiax