Trwa ładowanie...
dj02p55

MAGELLAN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.01.2011 (8...

MAGELLAN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.01.2011 (87/2010)

Share
dj02p55
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 87 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.01.2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje o zwołaniu na dzień 18 stycznia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, któreodbędzie się w Łodzi, w siedzibie Magellan S.A. w budynku Forum 76 przy ulicy Piłsudskiego 76, o godzinie 11.00.Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
087 Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2011-01-18.pdf Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2011-01-18

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-057 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza 85/87 | | 85/87 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 637 17 90 | | 42 637 08 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zofia.jaruga@magellan.pl | | www.magellan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2010-12-21 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55