Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

MAGNIFICO S.A. - Zwołanie NWZA Emitenta (1/2013)

MAGNIFICO S.A. - Zwołanie NWZA Emitenta (1/2013)

Share
d3o1hcx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGNIFICO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrocławskiej 10G/32, 01-493 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357969 (zwanej dalej również Spółką)
, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. a art. 4021 § 1, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 lutego 2013 r, na godzinę 12.00, w kancelarii notarialnej notariusza Andrzeja Korewickiego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 w Warszawie. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1OgloszenieozwolaniuNWZA 4 02 2013.pdf | ogłoszenie | | | | | | | | | |
| | 2Projektyuchwal_NWZA MGF 04022013.pdf | projekty ucwał | | | | | | | | | |
| | 3 Informacja o liczbie akcji.pdf | liczba akcji | | | | | | | | | |
| | 4_formularz_pelnomocnictwa.pdf | formularz | | | | | | | | | |
| | 5_formularz glosowania.pdf | formularz głosowania | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | MAGNIFICO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGNIFICO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-493 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 10G/32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 497 51 56 | | (22) 241 44 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Karolina Siudyła- Koc Prezes Zarządu
2013-01-07 Urszula Niewirowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx