Trwa ładowanie...
d1tsdpd

MAKARONY POLSKIE S.A. - Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie S.A. i spółkę zależną Stocze...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie S.A. i spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego (38/2010)

Share
d1tsdpd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie S.A. i spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym na stronach Agencji Rynku Rolnego ("ARR") zamieszczone zostały wyniki przetargu ogłoszonego w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011".Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ARR Grupa Makarony Polskie wygrała kontrakty o łącznej wartości 28 023 tys. zł w tym:- krupnik o wartości 7 322 tys. zł, który dostarczany będzie do magazynów Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska przez Makarony Polskie S.A.- kasza jęczmienna z gulaszem o wartości 11 267 tys. zł, która dostarczana będzie do magazynów Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska przez Stoczek Sp. z o.o.- makaron z gulaszem o wartości. 4 708 tys. zł, który dostarczany będzie do magazynów Caritas Polska przez Stoczek Sp. z o.o.- makaron muszelki o wartości 4 726 tys. zł, który dostarczany będzie do magazynów Federacji Polskich Banków Żywności przez Stoczek Sp. z o.o.,Zapłatę za dostawy artykułów spożywczych w
ramach wygranych części przetargu stanowi 69 417 ton ziarna jęczmienia zlokalizowanego w magazynach interwencyjnych.Warunkiem zawarcia umów jest złożenie przez spółki Grupy w ARR zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości około 150% wygranych kontraktów. Złożenie zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym zawarcia kontraktów.Szczegółowe informacje w sprawie kontraktów zawartych przez Grupę z ARR zostaną przekazane przez Spółkę po podpisaniu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tsdpd

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
2010-12-29 Marek Feruś Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tsdpd

Podziel się opinią

Share
d1tsdpd
d1tsdpd