Trwa ładowanie...
d17b74z
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A. (...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A. (37/2010)

Share
d17b74z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 23 grudnia 2010 roku spółka Makarony Polskie S.A. zawarła z HSBC Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2009 roku zmieniający kwotę dostępnego limitu debetowego z 2 mln zł na 3 mln zł oraz zmieniający termin wymagalności tego zobowiązania z 28 lutego 2011roku na 28 lutego 2013 roku. Pozostałe warunki umowy kredytu pozostały bez zmian.O zaciągnięciu tego zobowiązania Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 36/2009 z dnia 30 października 2009r.Jednocześnie Zarząd spółki Makarony Polskie S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej?Stoczek Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim informację o zawarciu przez tę spółkę aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2009
roku zmieniającego termin wymagalności tego zobowiązania z dnia 28 lutego 2011 roku na dzień 28 lutego 2013 roku. Pozostałe warunki umowy kredytu pozostały bez zmian.O zaciągnięciu tego zobowiązania przez Stoczek Sp. z o.o. Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 36/2009 z dnia 30 października 2009roku.Łączna wartość wszystkich potencjalnych zobowiązań kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec Banku HSBC S.A. na dzień niniejszej publikacji wynosi 7,6 mln zł, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego wynosi 6,8 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE(ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2010-12-23 Jarosław Szpryngwald Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

Podziel się opinią

Share
d17b74z
d17b74z