Trwa ładowanie...
d17fbp0
d17fbp0
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Raya Distribution z siedzibą w Egipcie ( ...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Raya Distribution z siedzibą w Egipcie (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d17fbp0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z firmą Raya Distribution z siedzibą w Egipcie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Makarony Polskie SA, informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku zawarła kontrakt z firmą Raya Distribution z siedzibą w Egipcie. Raya Distribution jest dywizją spożywczą należącą do Raya Holding for Technology and Communications, spółki publicznej, notowanej na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku. Przedmiotem kontraktu są dostawy do firmy Raya makaronów produkowanych pod markami Spółki (Sorenti i Makrony Polskie). Zgodnie z zapisami umowy firma Raya prowadzić będzie dystrybucję ww. produktów na terenie Egiptu, Bliskiego Wschodu i Afryki. Umowa została zawarta na zasadach wyłączności. Kontrakt ten jest częścią realizowanej przez Makarony Polskie SA strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Warunki na jakich został zawarty nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego rodzaju umów. Kontrakt został zawarty na okres pięciu lat. W 2015 roku firma Raya zobowiązała się do odbioru 3 tys. ton makaronów. Kontrakt objęty został ubezpieczeniem należności handlowych udzielonym jednego z większych
ubezpieczycieli działających w tym zakresie na rynku polskim. Kryterium uznania kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, że jego szacunkowa łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podkarpacka 15
(ulica) (numer)
017 8753010 017 8753011
(telefon) (fax)
biuro@makarony.pl www.makarony.pl
(e-mail) (www)
8133278856 691674708
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Beata Majewska-Karp Prokurent
2015-01-27 Grażyna Kozielec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17fbp0

Podziel się opinią

Share
d17fbp0
d17fbp0