Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej lic...

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 26 lipca 2013 r. (11/2013)
Share
d10qzpi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013 KNF
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 26 lipca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 26 lipca 2013 r. (kontynuacja obrad ZWZ z dnia 28.06.2013 r.) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1. Investcon Group Spółka Akcyjna posiadający 10.730.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 23,90% głosów ogółem w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-204 Tarnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tarnowiec 79
(ulica) (numer)
+48 13 43 248 81 +48 13 43 688 55
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
684-25-84-878 180501426
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jerzy Pruchnicki Prezes Zarządu Jerzy Pruchnicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi