Trwa ładowanie...
d30jv8k
espi

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej lic...

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 26 lipca 2013 r. (11/2013)

Share
d30jv8k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013 KNF
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 26 lipca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 26 lipca 2013 r. (kontynuacja obrad ZWZ z dnia 28.06.2013 r.) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1. Investcon Group Spółka Akcyjna posiadający 10.730.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 23,90% głosów ogółem w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30jv8k

| | | MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 38-204 | | Tarnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tarnowiec | | 79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 13 43 248 81 | | +48 13 43 688 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 684-25-84-878 | | 180501426 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jerzy Pruchnicki Prezes Zarządu Jerzy Pruchnicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30jv8k

Podziel się opinią

Share
d30jv8k
d30jv8k