Trwa ładowanie...
djyd99u
djyd99u
espi

MAKRUM S.A. - Przyjęcie do KDPW akcji serii I oraz J (15/2013)

MAKRUM S.A. - Przyjęcie do KDPW akcji serii I oraz J (15/2013)
Share
djyd99u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
MAKRUM S.A.
Temat
Przyjęcie do KDPW akcji serii I oraz J
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MAKRUM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 marca 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął Uchwałę Nr 195/13 w sprawie przyjęcia do KDPW 31.172.436 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł każda, w tym 28.557.974 akcji serii I oraz 2.614.462 akcji serii J. Akcje serii I i J zostaną oznaczone kodem PLMAKRM00019, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLMAKRM00019. Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii I i J w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji GPW, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fordońska 40
(ulica) (numer)
052 561 23 30 052 321 00 78
(telefon) (fax)
sekretariat@makrum.pl www.makrum.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2013-03-14 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djyd99u

Podziel się opinią

Share
djyd99u
djyd99u