Trwa ładowanie...
inwestycje

Małe szanse na Rataje Park II

Dariusz Wechta chce wybudować na Ratajach osiedle mieszkaniowe. Miasto deklaruje, że planuje w tym miejscu park, ale wydaje właścicielowi nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy. Uchyla ją w tym roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Deweloper zaskarża ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Inwestor ma więcej czasu, by zadbać o swoje interesy, bo magistrat robi wszystko, by uchwalenie planu zagospodarowania, który zablokuje jego przedsięwzięcie, odwlec tak długo, jak tylko się da.

Share
Małe szanse na Rataje Park II
Źródło: WP.PL
d3dn2e6

W SKO uzyskaliśmy informację, że skarga dewelopera wpłynęła 7 lipca. Warto przypomnieć okoliczności, które ją poprzedziły. W maju SKO uchyliło wydane Wechcie warunki zabudowy. Nie przeszkodziło to prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu w podjęciu kontrowersyjnej decyzji. W czerwcu wstrzymał prace nad planem "Rataje Park II". Miejska Pracownia Urbanistyczna miała już gotowy projekt. Potrzebowała tylko akceptacji prezydenta, by wyłożyć go do publicznego wglądu.

- Decyzja o zawieszeniu planu bez wątpienia była korzystna dla inwestora - uważa Mariusz Wiśniewski, radny Platformy. - Uzyskał czas, by zdobyć warunki zabudowy. Gdyby nie ta decyzja, dzisiaj Rada Miasta mogłaby dyskutować o planie.

d3dn2e6

Pogląd ten podziela także Adam Pawlik, przewodniczący Porozumienia Ratajskich Rad Osiedli, które walczy o powstanie parku na Ratajach. - Nie bez powodu o decyzji SKO i prezydenta dowiedzieliśmy się tak późno - twierdzi Pawlik. - Dano czas deweloperowi, by załatwił swoje sprawy: warunki zabudowy, decyzję środowiskową. Czy zrobiono to z premedytacją? Nie wiem.

Jedno jest pewne, że informacją o wstrzymaniu prac nad projektem planu nie chwalono się. Utrzymywano ją w tajemnicy, jak długo się dało. Gdy w końcu została ujawniona, wybuchła afera. Radni Platformy zaapelowali o niezwłoczne wznowienie prac nad planem.

Prezydent się zastanawiał, a czas płynął. Ostatecznie pod wpływem PO zmienił swoją decyzję.
- Nie znaczy to, że moja ocena skutków ekonomicznych uchwalenia tego planu zmieniła się - powiedział wtedy Grobelny. - Nadal uważam, że jego przyjęcie będzie kosztowne.

W końcu plan został wyłożony do publicznego wglądu, ale dopiero we wrześniu. Teraz mieszkańcy mogą składać do niego uwagi. Po rozpatrzeniu ich przez prezydenta plan trafi w grudniu do biura Rady Miasta. - Nie oznacza to, że rada się nim zajmie - mówi Pawlik. - Z moich informacji wynika, że są podejmowane działania, by to odwlec.

d3dn2e6

O to akurat nie trudno. Pod koniec roku radni nie narzekają na brak pracy. Muszą zmierzyć się np. z przyszłorocznym budżetem miasta. Przy sprzyjających okolicznościach najwcześniej uchwała dotycząca projektu planu "Rataje Park II" trafi na sesję w styczniu. - Jeśli rada będzie miała wolę, to go uchwali - uważa Pawlik.

Gra na zwłokę z planem "Rataje Park II" może doprowadzić do zupełnie nowej sytuacji. Niewiadomą jest decyzja sądu i wyniki negocjacji zespołu powołanego przez prezydenta do rozmów z Wechtą. Może okazać się, że to deweloper a nie miasto będzie dyktować warunki.

Plany dewelopera i plan parku
Obszar, na którym ma powstać park, podzielono na trzy części. Dla dwóch z nich uchwalono plany miejscowe. Projekt trzeciego "Rataje Park II" jest gotowy. Do Dariusza Wechty należą nieruchomości objęte m.in. planem "Rataje Park II". Deweloper wystąpił o warunki zabudowy dla całego, swojego terenu. Otrzymał je. Ta decyzja została zaskarżona do SKO. Tymczasem złożył wniosek o warunki zabudowy dla części terenu (działka o powierzchni 1,3 ha). Uzyskał je i stara się o pozwolenie na budowę. W tym roku SKO uchyliło decyzję o warunkach zabudowy dla całego terenu. Prezydent podjął decyzję o wstrzymaniu prac nad projektem "Rataje Park II". Pod naciskiem radnych PO zmienił decyzję. Teraz projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Po czerwcowej decyzji prezydenta o wstrzymaniu prac nad planem "Rataje Park II" deweloper zaskarżył decyzję SKO. Prezydent powołał zespół, który ma negocjować z Wechtą kwestie formalne i finansowe.

d3dn2e6

Podziel się opinią

Share
d3dn2e6
d3dn2e6