Trwa ładowanie...
d4elysw

Marczak z MF: Do końca roku odbędą się tylko 2 przetargi zamiany obligacji

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów - zgodnie z planem kwartalnym - planuje przeprowadzenie w listopadzie i grudniu br. tylko po jednym przetargu zamiany, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. W mijającym miesiącu resort zakończył finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

Share
d4elysw

"Zgodnie z planem kwartalnym, zakładamy przeprowadzenie w listopadzie i grudniu tylko po jednym przetargu zamiany. Przetargi te będą głównym instrumentem prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych. W listopadzie planujemy również przeprowadzić przetarg odkupu obligacji denominowanych w euro zapadających w lutym przyszłego roku. Chcielibyśmy odkupić na tym przetargu co najmniej 20% emisji o wartości nominalnej 3 mld euro. Przedterminowy odkup obligacji zapadających na początku przyszłego roku jest efektywniejszym sposobem wykorzystania części posiadanych środków walutowych od ich utrzymywania na rachunkach bankowych" - napisał Marczak w komentarzu do podaży papierów skarbowych.

Resort podał dziś, że na przetargu 19 listopada będzie chciał odkupić obligacje zapadające w styczniu 2016 r. serii OK0116 oraz w kwietniu 2016 r. serii PS0416. Wybór obligacji sprzedawanych będzie zależał od sytuacji rynkowej. Na 26 listopada ministerstwo zaplanowało przetarg odkupu obligacji serii EUR20160201 (ich data wykupu to 1 lutego 2016 r.) o maksymalnej wartości 1 mld euro.
Marczak podkreślił, że resort w październiku zakończył finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych i rozpoczął prefinansowanie przyszłorocznych. "Pomimo dużych płatności z tytułu wykupu i obsługi obligacji złotowych w październiku (27,2 mld zł) posiadamy bezpieczny poziom środków złotowych i walutowych w kwocie ok. 44 mld zł" - czytamy także.

Jak podał, inwestorzy zagraniczni we wrześniu zwiększyli swoje portfele obligacji złotowych o 2,6 mld zł. "W poprzednich miesiącach zwracaliśmy uwagę na faktycznie większe zaangażowanie banków centralnych i instytucji publicznych w polskim rynku długu niż wynikałoby to z danych statystycznych. We wrześniu znalazło to formalne potwierdzenie w zmianie klasyfikacji jednego funduszu inwestycyjnego zarządzającego środkami banku centralnego na bank centralny. W wyniku tej zmiany zadłużenie wobec funduszy inwestycyjnych Tajlandii zmniejszyło się o 7,3 mld zł, a portfel banków centralnych Azji zwiększył się o 7,0 mld zł. W efekcie zaangażowanie banków centralnych i instytucji publicznych na polskim rynku długu przekroczyło 38 mld zł, co stanowi aż 22,5% sklasyfikowanego portfela inwestorów zagranicznych" - czytamy również.

W październiku saldo przepływów u inwestorów zagranicznych będzie ujemne ze względu na wykup od tej grupy inwestorów zapadających w październiku obligacji o wartości 10 mld zł. Nowe inwestycje inwestorów zagranicznych były mniejsze od tej wartości wykupionych obligacji.

(ISBnews)

d4elysw

Podziel się opinią

Share
d4elysw
d4elysw