Trwa ładowanie...
d4nao9z
d4nao9z
espi

MARKA - Naruszenie obowiązku informacyjnego. (50/2014) - EBI

MARKA - Naruszenie obowiązku informacyjnego. (50/2014)
Share
d4nao9z
NEW CONNECT
Raport EBI nr 50 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Naruszenie obowiązku informacyjnego.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Marka S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż naruszony został obowiązek przekazania do publicznej wiadomości informacji o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek. Nieopublikowanie stosownych raportów bieżących spowodowane było m.in. zmianami organizacyjnymi i personalnymi w Spółce. Emitent dołoży wszelkich starań oraz wdroży odpowiednie procedury, aby podobna sytuacja nie nastąpiła w przyszłości. Emitent postanowił rozważyć podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą. W związku z powyższym Emitent informuje, iż jest pożyczkobiorcą wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe) przedstawionych w załączniku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 i § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
PozyczkiMarkaSA-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4nao9z

Podziel się opinią

Share
d4nao9z
d4nao9z