Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

MARKA S.A. - Odpowiedź na odpis pozwu otrzymany przez Spółkę w dniu 14 października 2013 r. (24/2...

MARKA S.A. - Odpowiedź na odpis pozwu otrzymany przez Spółkę w dniu 14 października 2013 r. (24/2013)
Share
dxdggp6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
MARKA S.A.
Temat
Odpowiedź na odpis pozwu otrzymany przez Spółkę w dniu 14 października 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2013 z dnia 15 października 2013 r., informuje, że w dniu 28.10.2013 r. pełnomocnik Spółki złożył odpowiedź na otrzymany przez Spółkę odpis pozwu, wniesiony przez akcjonariusza spółki Krzysztofa Konopkę, reprezentowanego przez pełnomocnika, o uchylenie uchwały nr 06/05/09/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Marka S.A. w dniu 05.09.2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARKA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-879 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętego Rocha 5 lok. 109
(ulica) (numer)
085 742 02 34
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
542-297-18-17
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jarosław Konopka Prezes Zarządu Jarosław Konopka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6