Trwa ładowanie...
d2bpm0u
d2bpm0u
espi

MARKETEO.COM S.A. - Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A. (34/2011)

MARKETEO.COM S.A. - Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A. (34/2011)
Share
d2bpm0u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARKETEO.COM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259) Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, postanowiono ze skutkiem na dzień połączenia Spółek MARKETEO.COM S.A. oraz NARZEDZIA.PL S.A. o odwołaniu ze składu Zarządu Pani Agnieszki Renaty Bartoszewicz ? Ksobiak oraz Pana Artura Piekarczyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku powołała ze skutkiem na dzień połączenia ww. spółek Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Pan Ryszard
Zawieruszyński w przeszłości pełnił funkcję Członka Zarządu MARKETEO.COM S.A oraz Wiceprezesa Zarządu Hammerdeals.pl Sp. z o.o., a także funkcję Wiceprezesa Zarządu w Hurtopon.pl Sp. z o.o. Obecnie Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A, w której jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu NARZEDZIA.PL S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Pan Ryszard Zawieruszyński nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w MARKETEO.COM S.A. oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ryszard Zawieruszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Posadzy posiada
następujące wykształcenie: 2007-2008 ? Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie, kurs "Management I 2008", 2004-2005 ? Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, studia: "Master of Business Administration", 2000-2001 ? Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem, 1994-1999 ? Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, kierunek: elektrotechnika, specjalność: energoelektronika i napęd elektryczny. Pan Maciej Posadzy posiada następujące doświadczenie zawodowe: od lipca 2000 zatrudniony w TIM S.A. - 2008 do kwietnia 2010 r. ? Prokurent Spółki, - 2008 do 2010 r. ? Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju, - 2002 do 2007 ? Z-ca Dyrektora ds. Handlowych, - 2000 do 2002 ? Dyrektor Oddziału Handlu Poznań, styczeń 1999-czerwiec 2000 ? Technika Electra Sp. z o.o. Poznań - Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki. Ponadto Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A. w Świdnicy, Członka Zarządu Stowarzyszenia "Polska Grupa Użytkowników Aplikacji QAD"
Wrocław, wiceprezesa Zarządu Spółki TIM S.A. oraz członka Zarządu NARZEDZIA.PL S.A. Działalność ww. podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MARKETEO.COM SA. Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Posadzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Zarządu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARKETEO.COM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-171 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 8
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2bpm0u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak Prezes Zarządu
2011-11-29 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bpm0u

Podziel się opinią

Share
d2bpm0u
d2bpm0u