Trwa ładowanie...
d34vucc

MARVIPOL S.A. - Aneks do Umowy Kredytu ? zmiana znaczącej umowy. (200/2011)

MARVIPOL S.A. - Aneks do Umowy Kredytu ? zmiana znaczącej umowy. (200/2011)

Share
d34vucc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 200 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Aneks do Umowy Kredytu ? zmiana znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 003/2011 opublikowanego w dniu 21 stycznia 2011 r. Marvipol S.A. [Emitent] informuje, że w dn. 07 grudnia 2011 r. został podpisany Aneks do Umowy Kredytowej nr 02/289/06/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy na kwotę 80.000.000,- PLN [Kredyt], zawartej w dniu 17 lipca 2006 roku z BRE Bank S.A. [Umowa]. Na mocy Aneksu zmianie uległo zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że w dniu 8 grudnia 2011 r. zwolnione przez BRE Bank S.A. zostają stanowiące częściowe zabezpieczenie spłaty kredytu (1) hipoteka zwykła w kwocie 30.755.200,- PLN oraz (2) hipoteka kaucyjna do kwoty 3.300.000,- PLN, ustanowione na będącej własnością Emitenta nieruchomości położonej w Warszawie, w rejonie ulicy Pasymskiej. Pozostałe warunki Umowy nie uległy znaczącym zmianom.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-193 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 3a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (+48 22) 536-50-00 | | (+48 22) 860-64-32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc