Trwa ładowanie...
dg9u8qe
dg9u8qe
espi

MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych?aktualizacja informacji. (30/2011)

MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych?aktualizacja informacji. (30/2011)
Share
dg9u8qe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Emisja obligacji zwykłych?aktualizacja informacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Nawiązując dotreści Raportu bieżącego nr 026/2011 opublikowanego w dniu 8 kwietnia 2011 r., Marvipol S.A. [Emitent]informuje o podjęciu w dniu 26 kwietnia 2011 r. przez Zarząd KDPW S.A. Uchwały nr 349/11, mocą której wyemitowane przez Emitenta w ilości 390.623 szt. obligacje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, zostaną w dniu 28 kwietnia 2011 r. zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczone kodem PLMRVPL00081.Emitent zamierza podjąć działania, których celem jest wprowadzenie obligacji serii I do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego w ramach Catalyst przez GPW oraz przez BondSpot.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 3a
(ulica) (numer)
(+48 22) 536-50-00 (+48 22) 536-50-01
(telefon) (fax)
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
(e-mail) (www)
526-12-11-046 011927062
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg9u8qe

Podziel się opinią

Share
dg9u8qe
dg9u8qe