Trwa ładowanie...
d1cq5m2

Marża odsetkowa netto Banku Millennium wzrosła kw/kw w III kwartale

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Marża odsetkowa netto Banku Millennium za III kw. wzrosła o 6 pb w porównaniu z II kw. br. do 2,23% - po raz pierwszy w ciągu ostatniego roku - i tym samym prawie zrównoważyła efekt marcowych cięć stóp procentowych, podał bank.

Share
d1cq5m2

W III kw. 2015 r. wynik z tytułu odsetek wzrósł o 2,6% w stosunku do II kw. 2015 roku, co wskazuje na odwrócenie spadkowego trendu z poprzedniego kwartału. Średnie oprocentowanie kredytów zaczęło wzrastać w III kw. 2015r. przy dalszym dostosowaniu kosztów depozytów, podano w raporcie kwartalnym.

"Marża odsetkowa netto (liczona do średnich aktywów pracujących) za III kw. 2015r. na poziomie 2,23% wykazała wzrost w stosunku do II kw. 2015 o 6 pb, po raz pierwszy w ciągu ostatniego okresu rocznego, prawie równoważąc w ten sposób efekt marcowych cięć stóp procentowych" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek (w ujęciu pro-forma) wyniósł w okresie I-III kw. 2015 r. 1 056,9 mln zł, co oznacza spadek o 4,9% r/r. Bank podkreślił, że ten nieznaczny spadek dowodzi odporności tej pozycji dochodowej na presję ze strony obniżających się rynkowych stóp w rezultacie istotnych cięć stóp NBP w ostatnim cyklu łagodzenia polityki monetarnej.

d1cq5m2

W ujęciu kwartalnym, nastąpiło także odwrócenie trendu w zakresie wyniku z tytułu prowizji, który wzrósł o 2,8% w stosunku do II kw. 2015 r., zamykając się kwotą 151,6 mln zł.

Wynik z tytułu prowizji za okres I-III kw. 2015 wyniósł 455,7 mln zł, co oznacza spadek o 2,9% w ujęciu rocznym, w wyniku niższych stawek opłat interchange. Bank podał, że obniżenie opłat interchange zostało zrekompensowane zwiększoną sprzedażą produktów inwestycyjnych (własne fundusze inwestycyjne i podobne produkty oferowane przez obce podmioty), a także prowizjami od kredytów.

Wynik z działalności podstawowej, definiowany jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął kwotę 1.512,7 mln zł za okres I-III kw. 2015r. i uległ obniżeniu o 4,3% r/r.

"Jednak w III kw. 2015 nastąpiło odwrócenie trendu w obszarze dochodu z działalności podstawowej i zanotowano wzrost o 2,7% w stosunku do II kw. 2015r., co oznacza poprawę rentowności kluczowych segmentów działalności biznesowej grupy" - czytamy także.

d1cq5m2

Przychody operacyjne ogółem grupy wyniosły 1 629,9 mln zł w okresie I-III kw. 2015 r. i uległy obniżeniu o 2,7% r/r. W ujęciu kwartalnym, przychody operacyjne ogółem były prawie równe z kwotą za poprzedni kwartał (-0,5% kw/kw).

Koszty ogółem w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosły 811,7 mln zł, co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, pomimo wyższych opłat obowiązkowych fundusz gwarancji depozytów BFG. W ujęciu kwartalnym koszty za III kw. 2015r. również uległy obniżeniu, o 1,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Wskaźnik koszty/dochody za okres I-III kw. 2015r. w wysokości 49,8% był na poziomie podobnym to zanotowanego w poprzednim roku (49,7% za I-III kw. 2014r.). W III kw. 2015 roku wskaźnik koszty/dochody wykazywał korzystny trend kwartalny w bieżącym roku, osiągając poziom 49,2% (-0,7 pkt proc. w stosunku do II kw. 2015r.).

Całkowity współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,0%, a wskaźnik kapitału podstawowego (CET 1) 15,5% na koniec września 2015. Przy obliczaniu tych współczynników uwzględniono 50% zysku netto za I poł. 2015 r. po uzyskaniu stosownej zgody KNF.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

d1cq5m2

Podziel się opinią

Share
d1cq5m2
d1cq5m2