Trwa ładowanie...
d2tgp7w

MAXIMUS - Informacja dotycząca zakupu aktywów o istotnej wartości. (2/2015) - EBI

MAXIMUS - Informacja dotycząca zakupu aktywów o istotnej wartości. (2/2015)

Share
d2tgp7w
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja dotycząca zakupu aktywów o istotnej wartości.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 roku Spółka nabyła 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A.z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48; 59-301 Lubin. Nabycie akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A stanowi nabycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi 719.978,35 zł. (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 35/100) tj. około 28% wartości kapitału własnego Emitenta. § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

Podziel się opinią

Share
d2tgp7w
d2tgp7w